Regulamin Portalu

Wstęp
Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.07.2011 r.  i określa zasady funkcjonowania Portalu www.dobrymontazysta.pl, prawa i obowiązki jego Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów prowadzących Portal i nim zarządzających. Podczas rejestracji w Portalu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.
 
§ 1
Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.    Administrator -  Podmiot, który na zlecenie właściciela Portalu (Usługodawcy) zarządza jego prawidłowym działaniem.
2.    Ban - Blokada nałożona na Użytkownika, który złamał zasady Regulaminu.
3.    Forum - Dostępne dla zawodowych montażystów, niektóre wątki dostępne wyłącznie dla autoryzowanych montażystów.
4.    Baza Wiedzy  - dostępne dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Niektóre treści dostępne są wyłącznie dla zawodowych montażystów lub tylko dla autoryzowanych montażystów.
5.    Strefa Autoryzowanego Montażysty - dostępne tylko dla autoryzowanych montażystów.
 • Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat galerii lub artykułu, wystawione przez Użytkownika Serwisu.
 • Moderator – osoba dbająca o porządek i wysoką jakość na Forum.
 • Nazwa Użytkownika - indywidualna i niepowtarzalna nazwa, jaka została wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji w Portalu.
 • Panel Użytkownika - miejsce, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy, związane z zarejestrowaniem w Portalu. Dane te są udostępniane innym Użytkownikom i gościom Portalu. Mogą być też wykorzystywane przez Usługodawcę i Partnera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Partner - podmiot, który wraz z właścicielem Portalu dba o jego rozwój i wsparcie merytoryczne.
 • Portal - portal internetowy www.dobrymontazysta.pl, będący własnością Usługodawcy, umieszczony pod adresem  www.dobrymontazysta.pl
 • Post - jest to każdy wpis dodany przez Użytkownika Portalu na Forum.
 • Profil Użytkownika - wizytówka Użytkownika Portalu, dzięki której pozostali Użytkownicy otrzymują podstawowe informacje o właścicielu konta.
 • Punkty - każdy Użytkownik Portalu www.dobrymontazysta.pl ma możliwość zdobywania specjalnych punktów za ściśle określone działania (punkty profesjonalisty za przynależność do grupy autoryzowanych montażystów Porta oraz punkty za aktywność na Portalu). Punkty te mogą mieć wpływ na status Użytkownika Portalu w społecznościowej hierarchii.
 • Regulamin - Dokument określający prawa i obowiązki Użytkowników, Usługodawcy, Partnera i Administratora Portalu.
 • Tag - słowo kluczowe, które natychmiast przenosi Użytkownika bezpośrednio w odpowiednie miejsce lub miejsca na Portalu kojarzące się z tym słowem.
 • Usługi - Wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w oparciu o niniejszy Regulamin.
 • Usługodawca  - Właściciel Portalu www.dobrymontazysta.pl , świadczący Usługę udostępniania zasobów Portalu na rzecz jego Użytkowników.
 • Użytkownik - Osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Portalu www.dobrymontazysta.pl
 • Wątek - wyróżniony graficznie temat proponowany przez użytkownika do wymiany poglądów w ramach Forum.

 
§ 2
Informacje ogólne
 1. Właścicielem Portalu www.dobrymontazysta.pl  jest Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Szkolna 54, 84–239 Bolszewo, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000 504 087, NIP: 585 000 62 04, REGON: 190542423.
 2. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu należy zgłaszać do Administratora za pośrednictwem poczty internetowej na adres:  kontakt@dobrymontazysta.pl
 3. Usługodawca oraz Administrator Portalu www.dobrymontazysta.pl zastrzegają sobie prawo do:

  1. tymczasowego wyłączania Portalu lub/i Forum
  2. korekty lub edycji informacji wysłanych przez Użytkowników Portalu
  3. całkowitego zamknięcia Portalu lub Forum bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników
  4. doboru Partnerów Portalu w zależności od zaistniałych potrzeb
   
 4. Usługodawca informuje, że podczas odwiedzania strony, w systemie Użytkownika są umieszczane pliki cookies, co jest konieczne do prawidłowego działania niektórych funkcji Portalu. Użytkownik Portalu może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.

§ 3
Rejestracja i Profil Użytkownika
 
 1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
 2. Rejestracja na Portalu branżowym www.dobrymontazysta.pl dotyczy użytkowników będących profesjonalnymi montażystami drzwi lub złotymi rączkami zajmujacymi się hobbystycznie pracami wykończeniowymi. Następuje ona po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu. Formularz rejestracyjny stanowi integralną część Regulaminu.
 3. Profil Użytkownika zostaje utworzony w momencie skutecznej rejestracji na stronie www.dobrymontazysta.pl/rejestracja.html
 4. O aktywacji Profilu Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Chęć zmiany podanych podczas rejestracji podstawowych danych czyli :      imię, nazwisko, nazwa firmy, miasto, numer autoryzacji należy zgłosić administracji portalu, która po deklaracji użytkownika wprowadzi zgłoszoną zmianę na koncie użytkownika.
 6. W przypadku zmiany innych danych umieszczonych w Profilu - użytkownik w każdej chwili może zmienić poprzez ich modyfikację w swoim Panelu Użytkownika.
 7. Podczas rejestracji, użytkownik zobowiązany jest do podania: Nazwy Użytkownika, która staje się w tym momencie loginem, hasła dostępowego, imienia i nazwiska, ulicy wraz z numerem, miasta i województwa zamieszkania, adresu e-mail i numeru telefonu, niezbędnego do komunikacji między Administratorem Portalu a Użytkownikiem.
 8. Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę, żeby następujące Jego dane ukazywały się innym użytkownikom po zalogowaniu: imię i nazwisko, miejscowość, województwo i numer telefonu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833).
 9. W celu uzyskania możliwości reklamowania swoich usług Użytkownik musi podać dane firmy, lub pełne dane kontaktowe i wyrazić zgodę na publikację wizytówki z jego danymi.
 10. Użytkownik może umieścić w Profilu swój graficzny wizerunek (tzw. avatar), dodatkowe informacje tekstowe (mówiące o swoich zainteresowaniach, działalności, doświadczeniu zawodowym) oraz galerie ze zdjęciami prywatnymi i prezentującymi własne realizacje.
 11. Zakładając własny Profil, Użytkownik zgadza się na rejestrowanie przez Administratora statystyk swojej obecności i aktywności w Portalu (m.in. ilości dokonanych Komentarzy, wpisów na forum czy ilości rozwiązanych testów). Administrator zastrzega sobie możliwość rozbudowy statystyk o nowe elementy.
 12. Login Użytkownika pojawiać się będzie w przypadku dodania Komentarza lub Postu na Forum.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Użytkownika w przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika dane osobowe w formularzu rejestracyjnym są błędne lub fałszywe.
 14. Profil Użytkownika, który przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, nie wykazuje żadnej aktywności, może zostać usunięty bez uprzedniego powiadomienia.
 15. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Profilu, po uprzednim skontaktowaniu się z Administratorem. Po usunięciu Profilu nie ma możliwości jego przywrócenia.
 16. Użytkownik Portalu zobowiązuje się do używania Profilu Użytkownika zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
   
§ 4
Zapisy o danych osobowych
 
 1. Dokonując rejestracji w Portalu internetowym www.dobrymontazysta.pl, Użytkownik wyraża zgodę na prezentację i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę, Partnera i Administratora Portalu, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności  oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 2. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Portalu, której skutkiem jest założeniem Profilu Użytkownika, rejestrujący się oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
 3. Użytkownik może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Usługodawcę i Partnera Portalu w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Portal www.dobrymontazysta.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204).
 4. Usługodawca nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, których adresy umieszczone zostaną w Portalu.

 
§ 5
Ogólne zasady korzystania z Portalu
 
 1. Prawo do pisania Komentarzy mają wszyscy zarejestrowani użytkownicy.  Prawo do pisania postów na forum mają tylko zawodowi oraz autoryzowani montażyści. Autoryzowani montażyści mają dodatkowo dostęp do  Strefy Autoryzowanego Montażysty.
 2. Zarejestrowani użytkownicy mogą komentować materiały takie jak: artykuły w Bazie Wiedzy, relacje z imprez branżowych, filmy instruktażowe), informacje zamieszczane przez innych Użytkowników Portalu.
 3. Dostęp do korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu przysługuje tylko Autoryzowanym Montażystom Porta.
 4. Udostępnianie swojego profilu osobom trzecim jest niedopuszczalne.
 5. Dodawanie Komentarzy i Postów jest nagradzane Punktami.
 6. Umieszczając wpis na Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie go w celach promocyjnych portalu.
 7. Zakazuje się publikowania wpisów nie na temat, powielania na Forum istniejących już wątków, mnożenia (nabijania) Postów (czyli pisania jednego pod drugim, zamiast korzystania z możliwości edycji).
 8. Ostrzeżenia można dostać za: wulgaryzmy, inwektywy, obrażanie innych Użytkowników lub osoby trzecie, groźby, naruszanie praw autorskich (tak właściciela Portalu, jak i użytkowników), podawanie linków służących pobieraniu treści chronionych prawem autorskim, kierujących do stron komercyjnych oraz naruszających dobre obyczaje, wpisy naruszające dobre obyczaje wykorzystywanie Portalu DobryMontazysta.pl do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM, nabijanie postów i powielanie wątków, jeśli użytkownik będzie to robił nagminnie, wpisy rażąco naruszające normy współżycia społecznego,ujawnianie warunków hadlowych i inne działania wbrew etykce biznesu.                                                                                                                                        
 9. Posty o charakterze wymienionym w § 5 pkt 8, a także wpisy szczególnie rażące lekceważeniem polskich norm językowych, zasad ortografii i interpunkcji, mogą być usuwane bez wcześniejszego poinformowania autora wpisu o tym fakcie.
 10. Groźby karalne i wyniesienie informacji ze Strefy Zamkniętej poza Forum grożą usunięciem konta.
 11. Użytkownicy naruszający punkty § 5 pkty 8-10 Regulaminu mogą być przez Administratora Portalu ostrzegani za pośrednictwem PW lub publicznie na Forum dyskusyjnym. W przypadku braku reakcji na ostrzeżenia mogą być oni banowani na czas określony lub w ostateczności usuwani z grona Użytkowników Portalu.
 12.  W sytuacjach szczególnych Administracja Portalu działając na zlecenie właściciela Portalu (Usługodawcy) zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika.
 13. Użytkownik, który zostanie 2 razy ostrzeżony przez Administratora w ciągu jednego miesiąca zostaje automatycznie zbanowany.
 14. Ostrzeżenie jest w mocy przez miesiąc kalendarzowy.
 15. Ban jest w mocy przez 7 dni kalendarzowych.
 16. Na czas zbanowania Użytkownik ma automatycznie zablokowaną możliwość pisania na Forum. Okażdym banie, a także jego długości Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora lub Głównego Administratora w poniższy sposób: PW oraz e-mail.
 17. Na Forum jest tylko jeden Główny Administrator. W odróżnieniu od innych Administratorów on jako jedyny jest uprawniony do przyznawania banów bez ostrzeżenia. Oprócz niego jest także funkcja                                       Moderatorów. Administratorzy oraz Moderatorzy pilnują porządku na forum. Mają prawo usuwania, przenoszenia oraz edytowania postów Użytkowników. Pomagają też Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów.                                                                                                                                              
 18. Każdy Użytkownik może oceniać artykuły.
 19. Zdjęcia można prezentować, przez dodawanie ich na Portal przy wykorzystaniu zakładki „Moje galerie” w „Panelu użytkownika”. Przed zamieszczeniem zdjęć i opublikowaniem galerii prosimy zapoznać się z instrukcją zamieszczania galerii.
 20. Jeżeli Użytkownik zamieszcza na Portalu zdjęcia, które nie są jego autorstwa, zobowiązany jest do wskazania ich autora.
 21. W galeriach serwisu nie można umieszczać zdjęć przedstawiających drzwi konkurencji. Takie galerie mogą być bez ostrzeżenia usuwane przez Administrację portalu.
 22. Zabronione jest podawanie linków służących pobieraniu treści chronionych prawem autorskim, kierujących do stron komercyjnych oraz naruszających dobre obyczaje.
 23. Zabrania się wykorzystywania Portalu DobryMontazysta.pl do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.
 24. Wszelkie treści (artykuły i zdjęcia) umieszczone na Portalu chronione są prawem autorskim i należą do Usługodawcy. Kopiowanie ich i publikowanie bez wcześniejszego uzyskania zgody Usługodawcy jest zabronione.
 25. Wszelkie znaki towarowe, logo lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone w Portalu stanowią chronione znaki towarowe i podlegają ochronie prawnej.
 26. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego Profil zostanie zablokowany na stałe lub tymczasowo - tzw. Ban.
 27. Usługodawca i Administrator Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za: skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z Portalu przez jego Użytkowników, treści zamieszczone w Portalu przez Użytkowników (Komentarze, Posty, zdjęcia itp.), szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła Użytkownika do Portalu przez osoby trzecie.
 
 
§ 6
Zasady zdobywania Punktów
 1. Każdy Użytkownik Portalu ma możliwość zdobycia punktów, które będą miały wpływ na jego status w społecznościowej hierarchii.
 2. Punkty podzielone zostały na 3 kategorie:

  1.    Kwalifikacje - za fachową wiedzę i dzielenie się nią z innymi użytkownikami
  2.    Aktywność - za wszelkie formy aktywności na forum
  3.    Referencje - za ocenę klientów wykonanej u nich pracy
   
 3. Każdy, kto zarejestruje się na Portalu, uzyskuje status .
 4. Dla uzyskania kolejnych statusów należy zdobyć minimalne wartości punktowe dla każdej kategorii. Poziom można osiągnąć po uzyskaniu w sumie 600 punktów spełniając wymóg min. dla określonych kategorii. Analogicznie poziom „” po uzyskaniu 1545 punktów.
 
 
Dokładną punktację i minimalne wartości dla każdego poziomu, przedstawia poniższa tabela:
 
 
 
 
 
 
Typ punktów
Zdarzenie
Wartość punktowa
Minimalna 
suma pkt.
Minimalna 
suma pkt.
Minimalna 
suma pkt.
Kwalifikacje
Zaliczenie szkolenia e-learning poziom podstawowy
5
0
5
5
Kwalifikacje
Autoryzowany Montażysta Porty
80
0
80
80
Aktywność
Dodanie Komentarza
2
0
20
80
Aktywność
Umieszczenie postu
1
0
90
250
Aktywność
Opublikowanie realizacji
10
0
50
150
Aktywność
Udział w ankiecie lub sondzie
20
0
60
140
Referencje
Otrzymanie referencji od klienta
15
0
45
90
Aktywność
 
Wprowadzenie kuponów konkursowych 1 0 250 750
Aktywność Dodanie ogłoszenia 5 0 0 0
 
§ 7
Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników Portalu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści nowego Regulaminu.
 2. Zmiany mogą następować w wyniku postulatów użytkowników, w wyniku efektów badań sondażowych oraz w związku z ważnym interesem Usługodawcy.
 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa powyżej, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji. Będzie skutkować to wygaśnięciem umowy między Portalem www.dobrymontazysta.pl Użytkownikiem i usunięciem Profilu Użytkownika.